Numer Konta Koncertu Uwielbienia

Kategoria:

Jeżeli chciałbyś wspomóc finansowo opolski Koncert Uwielbienia, będziemy Ci bardzo za to wdzięczni.
Bez pomocy wielu mniejszych i większych ofiarodawców, tak wielkie przedsięwzięcie nie miałoby szans powodzenia.
Dziękujemy za okazane zaufanie.
 

Numer konta, na które można dokonywać wpłat

Duszpasterstwo Akademickie "Resurrexit"
ul. Drzymały 1c
45-342 Opole

Bank Pekao SA o. Opole, ul. Wolności 3
dla przelewów zagranicznych kod BIC/SWIFT PKOP PL PW 

Numer Konta: 74 1240 5178 1111 0010 4780 9470

Tytuł wpłaty: Wpłata na cele statutowe - Koncert Uwielbienia

Formularz zapisów na Warsztaty Uwielbienia 2019

ks. Marcin Cytrycki

Terminy tegorocznych Warsztatów Uwielbienia

Spotkanie I - 1/2.06.2019

Spotkanie II - 15/16.06.2019

Obecność na obu spotkaniach jest obowiązkowa.

Każdy z Chórzystów jest zobowiązany do nauczenia się samodzielnie swojego głosu z dostarczonych materiałów. Umiejętność ta będzie weryfikowana w czasie przesłuchania, którego termin zostanie wkrótce podany

Potwierdzeniem przyjęcia Twojego zgłoszenia są:

  • specjalna strona z informacjami dla uczestników Warsztatów, która wyświetli się zaraz po zapisaniu.
  • wiadomość e-mail, z powyższymi informacjami (proszę sprawdzić czy podany został właściwy adres e-mail, a także folder SPAM w skrzynce odbiorczej)

Jeżeli strona potwierdzenia się nie wyświetliła i nie otrzymałeś wiadomości e-mailowej - spróbuj zmienić przeglądarkę. Niestety w niektórych konfiguracjach formularz wyrzuca błędy. W razie problemów - prosimy o informację na koncertuwielbienia@gmail.com

Nazwisko*
Imię*
E-mail:*
Numer telefonu:*
Głos w chórze:*
Wyrażam zgodę na gromadzenie moich danych zgodnie z obowiązującymi przepisami dla celów organizacji Warsztatów Uwielbienia w Opolu*
Bardzo dokładnie wpisz kod z obrazka:

Co? Gdzie? Kiedy?

ks. Marcin Cytrycki
Miejsce

Tegoroczne Warsztaty, podobnie jak w latach ubiegłych odbywać się będą w Duszpasterstwie Akademickiem Resurrexit w Opolu (ul. Drzymały 1) w następujących terminach:

Terminy

Przesłuchanie do chóru koncertu: termin podamy wkrótce, od godz. 11.00 - salki DA Resurrexit (na przesłuchanie należy nauczyć się poszczególnych głosów pieśni, które zostaną przesłane w formacie mp3 po elektronicznym zgłoszeniu uczestnictwa)
- I spotkanie chóru: 12/13 maja 2018
- II spotkanie chóru i zespołu muzycznego: 26/27 maja 2018
- Koncert finałowy Warsztatów - Koncert Uwielbienia: 31 maja 2018