Co? Gdzie? Kiedy?

ks. Marcin Cytrycki
Miejsce

Tegoroczne Warsztaty, podobnie jak w latach ubiegłych odbywać się będą w Duszpasterstwie Akademickiem Resurrexit w Opolu (ul. Drzymały 1) w następujących terminach:

Terminy

Przesłuchanie do chóru koncertu: termin podamy wkrótce, od godz. 11.00 - salki DA Resurrexit (na przesłuchanie należy nauczyć się poszczególnych głosów pieśni, które zostaną przesłane w formacie mp3 po elektronicznym zgłoszeniu uczestnictwa)
- I spotkanie chóru: 12/13 maja 2018
- II spotkanie chóru i zespołu muzycznego: 26/27 maja 2018
- Koncert finałowy Warsztatów - Koncert Uwielbienia: 31 maja 2018

 

Co? Gdzie? Kiedy?

ks. Marcin Cytrycki
Miejsce

Tegoroczne Warsztaty, podobnie jak w latach ubiegłych odbywać się będą w Duszpasterstwie Akademickiem Resurrexit w Opolu (ul. Drzymały 1) w następujących terminach:

Terminy

Przesłuchanie do chóru koncertu: 20.05.2017, od godz. 11.00 - salki DA Resurrexit (na przesłuchanie należy nauczyć się poszczególnych głosów pieśni, które zostaną przesłane w formacie mp3 po elektronicznym zgłoszeniu uczestnictwa)
- I spotkanie chóru: 27/28 maja 2017
- II spotkanie chóru i zespołu muzycznego: 10/11 czerwca 2017
- Koncert finałowy Warsztatów - Koncert Uwielbienia: 15 czerwca 2017

 

Regulamin Warsztatów

ks. Marcin Cytrycki

Czytaj więcej: Regulamin Warsztatów 1. Warsztaty Uwielbienia są przeznaczone dla młodych muzyków amatorów z terenu diecezji opolskiej i ościennych (województwa: opolskie, śląskie i dolnośląskie) i mają na celu:

  • integrację środowiska ludzi młodych zainteresowanych muzyką chrześcijańską, szczególnie zaś tzw. pieśniami uwielbienia,
  • doskonalenie umiejętności wokalnych
  • przygotowanie chóru składającego się z uczestników Warsztatów Uwielbienia do prowadzenia śpiewu w czasie plenerowego Koncertu Uwielbienia.

2. W Warsztatach Uwielbienia mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie. Uczestnictwo osób niepełnoletnich jest możliwe wyłącznie za okazaniem pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych) i po konsultacji z osobami prowadzącymi Warsztaty.

3. Zapisy dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie koncertu.

4. Po dokonaniu rejestracji elektronicznej uczestnik otrzyma login i hasło którymi należy się zalogować do zamkniętej części strony - wyłącznie dla uczestników Warsztatów. Prosimy NIE ZMIENIAĆ otrzymanych hasła i nazwy użytkownika! 

5. Po zalogowaniu (Menu Warsztaty > Logowanie), w głównym Menu strony pojawi się zakładka Pobieralnia nut i głosów do plików z nagranymi poszczególnymi głosami pieśni, które będą wykonywane w tym roku w czasie koncertu. Głosy będą sukcesywnie udostępniane. 

6. W sobotę 20.05.2017 od godz. 11.00 odbędzie się przesłuchanie, na które należy przygotować ww. głosy. Nie opanowanie swoich głosów będzie skutkowało wykluczeniem z uczestnictwa w Chórze Warsztatów. 

7. Warsztaty odbywają się w trakcie dwóch weekendów (27/28.05 i 10/11.05). Szanując pracę prowadzących oraz innych uczestników warsztatów, warsztatowicze zobowiązują się do uczestnictwa we wszystkich spotkaniach warsztatowych.

8. Biorąc udział w Warsztatach, zgadzasz się na publiczne wykorzystanie Twojego wizerunku na zdjęciach i nagraniach wideo z Warsztatów i Koncertu. (W galeriach na portalach społecznościowych "nie oznaczamy" uczestników bez ich zgody.)

8. Jeśli będzie taka potrzeba organizatorzy zapewniają noclegi w czasie warsztatów (w schronisku młodzieżowym w Opolu).

9. Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 70 PLN (za całość warsztatów). Wpłaty prosimy dokonać na poniższy numer konta, zaraz po otrzymaniu informacji zwrotnej o przyjęciu zgłoszenia.

Duszpasterstwo Akademickie "Resurrexit"
ul. Wojciecha Drzymały 1c
45-342 Opole

numer konta: 74 1240 5178 1111 0010 4780 9470
z dopiskiem: "wpłata na cele statutowe - Warsztaty Uwielbienia 2017"

 
 

Plan spotkania weekendowego Warsztatów Uwielbienia

ks. Marcin Cytrycki

Plan Warsztatów

Szanując własny czas i czas innych, bardzo prosimy o punktualność!
Sobota 10.06
9.30 – recepcja
10.00 – Modlitwa w kaplicy, przywitanie i rozśpiewanie
11.30 – kawa, herbata, ciasteczko
12.00 – próba w głosach
13.30 – Msza święta
14.30 – obiad (zapewniamy catering dla wszystkich uczestników)
15.00 – próba z zespołem
17.15 – kawa, herbata, ciasteczko
17.30 – próba z zespołem
19.30 – kolacja
Niedziela 11.06
8.30 – Msza święta
9.30 – śniadanie
10.00 – próba z zespołem
11.30 – kawa, herbata, ciasteczko
12.00 – próba generalna I
13.30 – obiad
14.30 – próba generalna II
16.00 – zakończenie
 

Idea Warsztatów

ks. Marcin Cytrycki
Na początku...

Kiedy Adam i Ewa przechadzali się w ogrodzie rajskim, oglądali Boga takiego jakim jest. Oglądali Chwałę Boga, Jego dobroć i piękno, Jego moc i potęgę. Widzieli Boga takiego jakim jest.

Ale wskutek grzechu zostaliśmy pozbawieni Chwały Bożej (Rz 6, 23). Często mówi się wręcz o przepaści, którą wykopał grzech między Bogiem i nami. Nasze poznanie Jego chwały, Jego dobroci i miłości zostało zaburzone. Na szczęście dostąpiliśmy usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. (Rz 6, 24-25). Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie zbudował most nad przepaścią grzechu i śmierci i obdarował nas na nowo godnością dziecka Bożego i dziedzica Królestwa.

Psalm 97 mówi o wielkiej chwale i majestacie, który otacza Boga i o którym opowiada całe stworzenie. A kończy się wezwaniem skierowanym do człowieka: Sprawiedliwi, weselcie się w Panu i wysławiajcie Jego święte imię! (Ps 97, 12).

Psalm 105 rozpoczyna się następującymi słowami

Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, głoście dzieła Jego wśród narodów!
Śpiewajcie Mu i grajcie Mu, rozpowiadajcie wszystkie Jego cuda!

Szczyćcie się Jego świętym imieniem; niech się weseli serce szukających Pana!
Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze, szukajcie zawsze Jego oblicza!

Pamiętajcie o cudach, które On zdziałał, o Jego znakach i sądach ust Jego,
potomstwo Abrahama, Jego słudzy, synowie Jakuba, Jego wybrańcy.

Te kilka zdań sprzed wieków doskonale tłumaczą dlaczego właściwie potrzebne są Warsztaty i Koncert Uwielbienia. Popatrz uważnie na czasowniki, których używa Psalmista. Wszystkie one wyrażają jedno pragnienie Boga i jednocześnie zaproszenie dla człowieka, aby oddał Bogu Chwałę! Warsztaty Uwielbienia to czas, w którym uczymy się „dlaczego” i „jak” mamy oddawać Bogu Chwałę!

Nie możemy nic do Bożej chwały dodać, ani nic jej ująć. Mamy jednak Boże polecenie, by Jego chwałę rozpoznawać, czcić i ogłaszać, wysławiać, być jej odbiciem i dla niej żyć. Dlaczego? Dlatego, że Bóg na to zasługuje. Jesteśmy Mu winni wszelki hołd, na jaki nas tylko stać. Ponieważ Bóg stworzył wszystko, co istnieje, zasługuje na wszelką i pełną chwałę.

W jaki sposób mamy oddawać Bogu Chwałę?

W swojej modlitwie Arcykapłańskiej, Pan Jezus podpowiada nam jak najlepiej oddać możemy Bogu chwałę: Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. (J 17, 5). A w Ewangelii wg św. Łukasza czytamy: błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je (Łk 11, 28).

Dla Jezusa oddawanie Chwały Bogu jest jednoznaczne z wypełnianiem Bożej woli, aż do końca, z życiem według Bożych przykazań, zgodnie z wolą Bożą. Oddawanie Bogu chwały nie polega na śpiewaniu pięknych pieśni uwielbienia, ale na życiu, które jest uwielbieniem.

W czasie Warsztatów i Koncertu wkładamy wiele wysiłku i pracy w to, aby wszystko pięknie i bez fałszu zagrało, żeby „dobrze wyszło”. Ale piękne dźwięki biorą się nie tylko z włożonych godzin pracy i ćwiczeń, lecz także, a może przede wszystkim z pięknego serca.

Jeśli nasze serce jest dobrze nastrojone, jeśli nie fałszuje, nie wydaje przekłamanych dźwięków naszych życiowych postaw, wtedy i nasze granie i śpiewanie staje się naprawdę Bogu miłą modlitwą, która płonie i zapala innych do uwielbienia.

Warsztaty Uwielbienia

Trzymając się tego obrazu, Warsztaty Uwielbienia są po to, aby „nastroić swoje serce”, by ono dobrze wybrzmiewało, by nie fałszowało. Dlatego oprócz prób w głosach czy razem z zespołem, jest czas na modlitwę, na Mszę świętą, na słuchanie i rozważanie Słowa Bożego, jest okazja do sakramentu pokuty. To wszystko narzędzia, które daje nam Bóg we wspólnocie Kościoła, z których warto skorzystać – aby jeszcze lepiej wybrzmiała Chwała Boga.