Formularz zapisów na Warsztaty Uwielbienia 2019

ks. Marcin Cytrycki

Terminy tegorocznych Warsztatów Uwielbienia

Spotkanie I - 1/2.06.2019

Spotkanie II - 15/16.06.2019

Obecność na obu spotkaniach jest obowiązkowa.

Każdy z Chórzystów jest zobowiązany do nauczenia się samodzielnie swojego głosu z dostarczonych materiałów. Umiejętność ta będzie weryfikowana w czasie przesłuchania, którego termin zostanie wkrótce podany

Potwierdzeniem przyjęcia Twojego zgłoszenia są:

  • specjalna strona z informacjami dla uczestników Warsztatów, która wyświetli się zaraz po zapisaniu.
  • wiadomość e-mail, z powyższymi informacjami (proszę sprawdzić czy podany został właściwy adres e-mail, a także folder SPAM w skrzynce odbiorczej)

Jeżeli strona potwierdzenia się nie wyświetliła i nie otrzymałeś wiadomości e-mailowej - spróbuj zmienić przeglądarkę. Niestety w niektórych konfiguracjach formularz wyrzuca błędy. W razie problemów - prosimy o informację na koncertuwielbienia@gmail.com

Nazwisko*
Imię*
E-mail:*
Numer telefonu:*
Głos w chórze:*
Wyrażam zgodę na gromadzenie moich danych zgodnie z obowiązującymi przepisami dla celów organizacji Warsztatów Uwielbienia w Opolu*
Bardzo dokładnie wpisz kod z obrazka: